برنامه ها

اهداف و برنامه ها

* شناساندن اهداف،سیاست های و کارکردهای شهرداری به شهروندان

* ایجاد حفظ و تقویت حسن شهرت، اعتبار و حیثیت برای شهرداری

* ایجاد و تقویت رضایتمندی در شهروندان و سنجش مستمر آن

* ایجاد و تقویت تفاهم بین کارکنان و مدیران

* ایفای نقش ارتباطی بین مردم و شهرداری

* زمینه سازی برای حضور شهردار در تجمعات مردمی،علمی و.....

* نظر سنجی مستمر و گردآوری دیدگاههای مختلف شهروندان درباره شئون مختلف شهرداری و بهره گیری مطلوب از اطلاعات حاصله در جهت بهبود شرایط و عملکرد شهرداری

* ایفای نقش سخنگویی برای شهرداری وارتباط مستمر با اصحاب رسانه ای·

* اطلاع رسانی جامع درباره شئون مختلف شهرداری در غالب های گوناگون

* مشارکت و همکاری و زمینه سازی برای تصریح و تسهیل در تحقق اهداف

* مشارکت در فرایند تصمیم گیریهای شهرداری

* مشارکت در فرایند برنامه ریزهای شهرداری

* توسعه فضای مردم سالاری در شهرداری

* تقویت حس تعلق سازمانی در کارکنان شهرداری

*نهادینه کردن رویکرد پژوهش مداری در روابط عمومی بر حسب ضرورت

*·ایفای نقش مشورتی برای مدیران شهرداری در سطوح مختلف

*·ایفای نقش مناسب در شرایط ویژه (مشارکت در مدیریت بحران)

*·مدیریت رویدادها و توجه و ایفای نقش موثر در مناسبتهای ملی و مذهبی

*·آگاهی مستمر محیطی و اشراف بر تحولات برون سازمانی و شناسایی و پیگیری مسائل مختلف شهری

*·افکار سنجی مستمر درباره جایگاه، اهداف و عملکرد شهرداری و بررسی نوع نگرش شهروندان نسبت به شهرداری

*·امكان برقراري ارتباطات صحيح اصولي بر اساس تفاهم،تعامل و مشاركت بامخاطبان درون و برون سازماني .

*·استفاده از فنون و روش هاي جديد در عرصه ارتباطات و اطلاع رساني و استفاده از ابزار و ساز و كارهاي جديدو تكنولوژي و فناوري روز

*·ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي ،خبرگزاريها.صداو سيما ،جرايد كثير الانتشاروسايت ها.

*·امكان اطلاع رساني و ارتقاءبخشي آگاهي مخاطبان و رفع نياز هاي اطلاعاتي آنان.

*·پاسخگوئي،شفاف سازي و تنوير افكار عمومي .

*·تسهيل ،تسريع وتصريح بخشي در سطح سازمان و بيرون از سازمان .

*·فرهنگ سازي و تعميم مباحث و مسائل فرهنگي .

*·مديريت در بحران ،زمان ،بهبود كيفيت و كميت ،بهره وري و سيستم هاي نظارتي· .

*·امكان سنجش افكار عمومي و اطلاع از خواسته ،انتظارات و ديدگاههاي مخاطبان درجهت تحقق امر شهروندان.

*·انعکاس فعالیت ها و خدمات مجموعه سازمان به شهروندان.

*·بزرگداشت مناسبتهای ملی و مذهبی.

شهرداری مناطق

نظرسنجی

آمار سايت


بازديد امروز:0
بازديد ديروز:72
كل بازديد ها:311691
حداكثر بازديد روزانه:490